ข่าวสังคม » ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

22 เมษายน 2022
316   0

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565  เวลา  09.00-14.00. น. นางบุษบา  บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 6-7 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 224 ราย บริจาคโลหิตได้ 157ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 54,950  ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย บริจาคอวัยวะ 3 ราย