ข่าวทั่วไป » ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ประชุมแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจจังหวัดเชียงราย

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ประชุมแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจจังหวัดเชียงราย

22 เมษายน 2022
373   0

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยมี พ.ต.อ.ภาสกร ณ พิกุล รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พ.ต.อ.หญิงบุศรินทร์ จำรูญรัตน์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นฝ่ายเลขาฯ ในการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์การตำรวจของจังหวัดเชียงราย ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของงานตำรวจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจอาชีพตำรวจได้เรียนรู้ต่อไป ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการในปี 2565

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายกำพล จาววัฒนาสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย