ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย วางพวงหรีดเคารพ นางสาวทัศนีย์  อินทะจักร

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย วางพวงหรีดเคารพ นางสาวทัศนีย์  อินทะจักร

21 เมษายน 2022
453   0

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 19.30 น. นางบุษบา  บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายธวัช  หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ- สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า วางพวงหรีดเคารพ นางสาวทัศนีย์  อินทะจักร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และบริจาคดวงตา อวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย ณ บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย