ข่าวทั่วไป » ร่วมพิธี “สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงฮาย”

ร่วมพิธี “สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงฮาย”

19 เมษายน 2022
353   0

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางยุพาภรณ์ แก้วจิตคงทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี “สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงฮาย” (นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย) เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 และในโอกาสนี้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รดน้ำดำหัวและขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ จาก นางยุพาภรณ์  แก้วจิตคงทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และ ดร.ณรงค์  ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย