ข่าวทั่วไป » ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงรายจัดการแข่งขัน Gen Z CR Summer dance

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงรายจัดการแข่งขัน Gen Z CR Summer dance

17 เมษายน 2022
542   0

คุณฤทธิรงค์ หน่อแหวน ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน (สคล.) พร้อมด้วยคุณมนัญญา ใหม่วงศ์ ประธานกาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น พร้อมกับสมาชิกเครือข่าย สสส. จังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ แก่เครือข่ายเยาวชน “YSDN  street dance” เชียงราย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนจังหวัดเชียงราย หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์  ลดพฤติกรรมเสี่ยง(ลดดื่ม  ลดสูบ ลดเสพ)รวมถึงการเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชน GenZ ไม่ดื่ม  ไม่สูบ  พื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดการแข่งขัน Gen Z CR Summer dance 2022 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เม..65 กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีน้องๆนักเต้น เจนเซด(เนอเรชั่น Z หรือ Gen Z หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2540 – 2555 และมีอายุระหว่าง 9 – 25 ปี) ที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 ทีม

ถือเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะก่อให้เกิด ความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์สามารถศึกษาเล่าเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป