ข่าวทั่วไป » จังหวัดเชียงราย จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ อินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย เชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร เด็ก เยาวชน และประชาชน แต่งกายผ้าไทย – ผ้าพื้นเมือง ตลอดเดือนเมษายน

จังหวัดเชียงราย จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ อินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย เชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร เด็ก เยาวชน และประชาชน แต่งกายผ้าไทย – ผ้าพื้นเมือง ตลอดเดือนเมษายน

15 เมษายน 2022
452   0


จังหวัดเชียงราย จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ อินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย เชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร เด็ก เยาวชน และประชาชน แต่งกายผ้าไทย – ผ้าพื้นเมือง ตลอดเดือนเมษายน

🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎
#ชาวเชียงรายแต่งกายพื้นเมือง
#เชียงรายเมืองแห่งความสุข
#ChiangRaiHappiness
#เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์สะอาดปลอดภัยน่ายล
#BloomingChiangRai
#จังหวัดเชียงราย
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
#กระทรวงวัฒนธรรม