ข่าวทั่วไป » จับมือ ความงาม 2 ภูมิภาค เชียงราย – ลพบุรี ชูสิ่งที่มี สู่สากล

จับมือ ความงาม 2 ภูมิภาค เชียงราย – ลพบุรี ชูสิ่งที่มี สู่สากล

12 เมษายน 2022
251   0

กฤษณา เพียราธิสิทธิ์ Personality Designer และ เจ้าของแบรนด์ KRISSANA HELLO THAILAND สร้างสรรค์ งานเสื้อผ้า และ กระเป๋า ผ้าเย็บมือลาหู่ ชาติพันธุ์ ภาคเหนือ กับ ผ้าหมักโคลน”ดินภูเขาไฟ” ซึ่งมีกลิ่นหอมของแร่ และ เนื้อผ้าช่วยดับกลิ่นกาย จาก ลพบุรี ในนาม “PHUPHA LAVA”

ก่อเกิดเป็นความงามในรูปแบบของตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชน