ข่าวสังคม » รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

12 เมษายน 2022
326   0

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/หัวหน้าคณะทำงานตรวจเยี่ยมการติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สรวย และจุดตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายจรูญ  สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอแม่สรวย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิสาธารณกุศลในพื้นที่อำเภอแม่สรวย และประชาชนจิตอาสา โดยหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ ได้มอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ การบริการประชาชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนำแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของจังหวัดเชียงราย มาบังคับใช้อย่างจริงจัง และช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสิ่งสำคัญที่สุด คือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในทุกๆ ด้าน