ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง

12 เมษายน 2022
309   0

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 ปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง กิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง และส่วนท้องถิ่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. นายก๋อง นามแค  ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้ บ้านเลขที่ 37/พ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
  2. นางสาวอาบา เชอมือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เครื่องครัว ผ้าห่ม และข้าวสาร รายละ 1 ชุด และมอบเงินสด รายละ 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ