ข่าวสังคม » ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

11 เมษายน 2022
178   0

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน นางพรศิริ คำมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ ส.อบจ.เชียงราย สถานีตำรวจภูธรพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองพาน สมาคมกู้ภัยพาน กลุ่มกระทิงหนุ่ม ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ นายกฤษณะ แก้วดี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เทศบาลตำบลเมืองพาน ชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพาน สโมสรโรตารีอำเภอพาน ชมรมเครือข่าย OTOP อำเภอพาน ชมรม อสม.อำเภอพาน ที่สนับสนุนสีและอุปกรณ์ทาสีในกิจกรรมนี้