ข่าวทั่วไป » ร่วมเคารพศพนายสมพร ปาละจูม บิดาของ นายวิทวัส ปาละจูม ปลัดอำเภอ/เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง

ร่วมเคารพศพนายสมพร ปาละจูม บิดาของ นายวิทวัส ปาละจูม ปลัดอำเภอ/เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง

11 เมษายน 2022
311   0

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8  เมษายน  2565  เวลา 10.00 น. นางบุษบา  บุญญลักษม์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมเคารพศพนายสมพร ปาละจูม บิดาของ นายวิทวัส ปาละจูม ปลัดอำเภอ/เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย