ข่าวสังคม » ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง

11 เมษายน 2022
333   0

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  7 เมษายน 2565  เวลา 09.00-12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 92 ราย บริจาคได้ 87 ราย ปริมาณโลหิต 35,250 ซีซี และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย