ข่าวทั่วไป » ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมผ้าไทย ตามโครงการอัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2565

ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมผ้าไทย ตามโครงการอัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2565

11 เมษายน 2022
349   0

เมื่อวันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ แก้วจิตคงทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมผ้าไทย ตามโครงการอัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าเชียงราย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมผ้าไทย ตามโครงการอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงรายใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย สืบสานอนุรักษ์ผ้าลายพื้นถิ่น “ลายเชียงแสนหงส์ดำ” รวมทั้งสร้างการรับรู้ลายผ้าพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย และผ้าชาติพันธุ์