ข่าวเทศบาล » ร้อยตำรวจเอก ธนรัช จงสุทธานามณี

ร้อยตำรวจเอก ธนรัช จงสุทธานามณี

29 มกราคม 2022
4262   0

ร้อยตำรวจเอก ธนรัช จงสุทธานามณี
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
มัธยมศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ปริญญาตรี : สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท : สาขานโยบายด้านการศึกษาสากล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ปริญญาเอก : สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง