ข่าวทั่วไป » เลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่ครบวาระ ตามระเบียบข้อบังคับของสภากาชาดไทย

เลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่ครบวาระ ตามระเบียบข้อบังคับของสภากาชาดไทย

13 มกราคม 2022
39   0

เมื่อวันพุธ ที่ 12 มกราคม​ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่ครบวาระ ตามระเบียบข้อบังคับของสภากาชาดไทย ซึ่งมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการเลือกตั้ง จำนวน 82 คน มีการเสนอรายชื่อสมาชิกเหล่ากาชาดฯ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด 22 คน และผ่านการเลือกตั้ง จำนวน 14 คน ในการนี้ นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย และข้าราชการปกครองจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นศักขีพยาน