ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบของตุ๊กตา นมพาสเจอร์ไรซ์ พร้อมดื่ม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบของตุ๊กตา นมพาสเจอร์ไรซ์ พร้อมดื่ม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

11 มกราคม 2022
42   0

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบของตุ๊กตา นมพาสเจอร์ไรซ์ พร้อมดื่ม และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อมอบให้แก่บุตรของกำลังพล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และในเวลา 10.30 น. มอบผ้าห่ม นมพาสเจอร์ไรซ์ พร้อมดื่ม และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่ ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปเป็นของรางวัล ให้แก่ผู้พิการหูหนวก เนื่องในกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565