ข่าวสังคม » ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอดอยหลวง

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอดอยหลวง

7 มกราคม 2022
58   0

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 6 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปกครองอำเภอดอยหลวง กิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอดอยหลวง โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 105 ราย บริจาคโลหิตได้ 89 ราย ได้ประมาณโลหิต 35,950 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง จัดให้มีการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในด้านเบเกอร์รี่ (คุกกี๊และบัตเตอร์เค๊ก) หลักสูตรระยะสั้น ให้แก่ ประชาชน กลุ่มสตรี และผู้ที่ว่างงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตพื้นที่อำเภอดอยหลวง สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาอาชีพได้