ข่าวเทศบาล » งานสภากาแฟประจำเดือนมกราคม​ 65

งานสภากาแฟประจำเดือนมกราคม​ 65

6 มกราคม 2022
365   0

💥ภาสกร บุญญลักม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการจัดงาน สภากาแฟ ที่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
จัดงานสภากาแฟประจำเดือนมกราคม โดยมีหน่วยงาน และองค์กร ส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน
ณ บริเวณงานเชียงรายดอกไม้งาม สวนตุงและโคมนครเชียงราย