ข่าว มร. ชร. » มร.ชร.เปิด อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ให้บริการอย่างเป็นทางการ

มร.ชร.เปิด อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ให้บริการอย่างเป็นทางการ

6 มกราคม 2022
40   0

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเมตตาจากครูบาน้อย ญาณวิไชย วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน เมตตาเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป