ข่าวสังคม » เชียงรายเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดจุดตรวจ ATK และฉีดวัคซีนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เชียงรายเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดจุดตรวจ ATK และฉีดวัคซีนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

30 ธันวาคม 2021
98   0

30 ธันวาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดร่องขุ่น และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่สอง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และจิตสาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาให้บริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดขึ้น 12 จุดทั่วทุก 11 อำเภอบลูโซนของจังหวัดซึ่งในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการและให้กำลังแก่เจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จุดบริการ ณ วัดร่องขุ่น อ.เมืองเชียงราย และสถานนีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่สอง อ.เมืองเชียงราย ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนโควิดและตรวจคัดกรอง ATK ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 64 – 4 มกราคม 65

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศหนาวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเฝ้าระวังและคัดกรองอย่างรัดกุม เพื่อสร้างมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยของชาวเชียงรายด้วย