เหนือสุดในสยาม » สโมสรโรตารี่แม่สายมอบกระเป๋าอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับสาธารณสุขอำเภอแม่สายและตัวแทน อสม.

สโมสรโรตารี่แม่สายมอบกระเป๋าอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับสาธารณสุขอำเภอแม่สายและตัวแทน อสม.

17 ธันวาคม 2021
57   0

สโมสรโรตารี่แม่สายมอบกระเป๋าอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับสาธารณสุขอำเภอแม่สายและตัวแทน อสม.ของอำเภอแม่สายทั้งหมด 87 หน่วยงาน เนื่องจากโรตารี่แม่สายได้เล็งเห็นถึงความมานะอุตสาหะและความเสียสละของกลุ่มอสม.และสาธารณสุขอำเภอแม่สายในการเป็นด่านหน้าช่วงสถานการณ์โควิด โดยอสม. บางท่านได้ใช้เงินทุนของตัวเองในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ สโมสรโรตารี่แม่สายได้เล็งเห็นดังนั้นจึงจัดโครงการ มอบกระเป๋าอสมน้ำใจต้านภัยโควิด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคโควิด-19