ข่าวหน้าหนึ่ง » ในนามทีมเชียงรายนิวส์กรุ๊ป อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่ล่วงหน้า นายภาสกร บุญญลักม์ และรับพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ในนามทีมเชียงรายนิวส์กรุ๊ป อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่ล่วงหน้า นายภาสกร บุญญลักม์ และรับพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

13 ธันวาคม 2021
409   0

💥นายโชติศิริ ดารายน บรรณาธิการเชียงรายนิวส์กรุ๊ป
ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี
รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
นายวัง นอรัตน์
นายสมพล สวรรค์พรหม
น.ส.นวพรรณ สังเวียนวงศ์
กานต์พิชชา สุรีคุณาพงษ์
▶️ในนามทีมเชียงรายนิวส์กรุ๊ป
🎉อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่ล่วงหน้า
นายภาสกร บุญญลักม์ และรับพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย