ข่าวหน้าหนึ่ง » รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหา รถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ให้พะเยา

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหา รถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ให้พะเยา

9 ธันวาคม 2021
351   0

            รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายมัทสึโมะโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านทางออนไลน์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อคุ้มครองสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการในจังหวัดพะเยา โดยเป็นศูนย์ฯที่มีบุคลากร พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการศึกษาด้านวิชาชีพและการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาได้รับเด็กพิการ ประเภทต่างๆ ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลพิการซ้อน ทั้งนี้แม้ว่าจะมีเด็กพิการมาลงทะเบียนกับศูนย์ฯทั้งสิ้นประมาณ 300 คน แต่พบว่ามีเด็กที่พิการอย่างหนัก หรือมีปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัย การเดินทาง และปัญหาอื่นๆจำนวนไม่น้อย จนไม่สามารถเดินทางเองได้ ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงต้องส่งครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและนักกายภาพบำบัดไปยังครอบครัวแต่ละแห่ง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดต่างๆในการให้การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพนอกศูนย์ฯ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อให้เด็กๆ สามารถเดินทางมายังศูนย์ได้ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีมติให้การสนับสนุนแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาเป็นงบประมาณมูลค่า 1,658,500 บาท เพื่อจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กที่ไม่สามารถไปเรียนที่ศูนย์ฯ สามารถเดินทางไปเรียนที่ศูนย์ฯได้ ขณะเดียวกันยังช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป