ข่าวทั่วไป » จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2021
341   0

เช้าวันนี้(5 ธันวาคม 2564) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ อ.เมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนด ให้วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ต่อด้วย การประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และประกอบพิธีถวายบังคม ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามด้วยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและภาคประชาชน