ข่าวทั่วไป » จังหวัดเชียงรายจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 42

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 42

5 ธันวาคม 2021
157   0

5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน ฯ จำนวน 207 แห่ง โดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงราย และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน ครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับหนังสือสารานุกรมพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 42 เล่ม เป็นสารานุกรมภาษาไทย จัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ E-Book เป็นสารานุกรมไทย แบบเป็นชุดเน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัย มีโอกาสได้อ่าน แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ 3 ระดับความรู้ ได้แก่ เด็กรุ่นเด็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ทั่วไปที่สนใจ แต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กเล็ก ตามด้วยเนื้อหาของรุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ ตามลำดับ

ทั้งนี้เพื่อขยายผลเผยแพร่เรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชปณิธาน ให้ประชาชนในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ได้รับรู้รับทราบ ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ปกครอง ครู อาจารย์ เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายต่อไป