ข่าวเทศบาล » 💥ผู้ว่าฯ เชียงราย ควง นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ออกเยี่ยมผู้ประกอบการ ร้านค้า ถนนคนเดินเชียงราย หลังมาตรการผ่อนคลาย กระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นย้ำผู้ค้าต้องผ่านการรับวัคซีนทุกคน

💥ผู้ว่าฯ เชียงราย ควง นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ออกเยี่ยมผู้ประกอบการ ร้านค้า ถนนคนเดินเชียงราย หลังมาตรการผ่อนคลาย กระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นย้ำผู้ค้าต้องผ่านการรับวัคซีนทุกคน

4 ธันวาคม 2021
152   0


▶เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 64 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาด นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมออกเยี่ยมผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ที่ถนนคนเดินเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย หลังเปิดจังหวัดรับการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

จากที่จังหวัดเชียงรายมีมาตรการเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Blue Zone) โดยอำเภอเมืองเป็นหนึ่งในพื้นนำร่องดังกล่าว ซึ่งถนนคนเดิน เทศบาลนครเชียงราย ได้มีมาตรการในการจำหน่ายสินค้ากับผู้ประกอบการทั้ง 4 โซน ในการจำหน่ายสินค้า โดยผู้ประกอบการ ผู้ช่วยขาย ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าว ต้องได้รับวัคซีนครบ จำนวน 2 เข็ม และให้แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หากได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่ได้รับวัคซีน จะไม่อนุญาตให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี


▶นอกจากนี้ ได้มีมาตรการจัดให้มีทางเข้าและออกอย่างจำกัด เพื่อให้มีจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปภายในถนนคนเดิน โดยกำหนดให้มีจำนวน 8 จุด ได้แก่ จุดที่ 1.สามแยกหนองสี่แจ่ง 2.สามแยกพระพรหม 3.ด้านข้างสวนตุงและโคม (AUA) 4. แยกศาลจังหวัดเชียงราย 5.หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 6. สี่แยกหมอประจักษ์ 7. แยกธนาคารออมสิน 8. แยกสวนตุงและโคม (ฝั่งทิศเหนือ)

▶สำหรับถนนคนเดินเทศบาลนครเชียงราย จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ซึ่งได้สร้างสีสันโดยการจัดแต่งร้านแบบล้านนา และผู้ประกอบการแต่งกายชุดพื้นเมือง เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย
ขอบคุณ สุธรรม เกื้อบุญส่ง