ข่าวทั่วไป » ขอขอบคุณ ท่าน พลโท องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ท่านที่ปรึกษาสวนนงนุช จ.ชลบุรี, นายกสมาคมกีฬา, เรือเร็วแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจกรรมพิเศษ วิทยาเขตอีอีซี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอขอบคุณ ท่าน พลโท องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ท่านที่ปรึกษาสวนนงนุช จ.ชลบุรี, นายกสมาคมกีฬา, เรือเร็วแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจกรรมพิเศษ วิทยาเขตอีอีซี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2 ธันวาคม 2021
234   0

คุณวิภาส -คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติคส์ จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายดินภูเขาไฟภูผา999จ.ลพบุรี) และ ทีมการตลาดสัตหีบ จ.ชลบุรี คุณภูกิจ เครือวัลย์ – คุณจินตนา ศิลาอาสน์

ขอขอบคุณ ท่าน พลโท องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ท่านที่ปรึกษาสวนนงนุช จ.ชลบุรี, นายกสมาคมกีฬา, เรือเร็วแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจกรรมพิเศษ วิทยาเขตอีอีซี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดำเนินการจัดการหาแนวร่วมการพัฒนาพื้นที่สวนนงนุช พัทยา  เพื่อการเป็นต้นแบบสวนสวย ดูแลด้วยดินภูเขาไฟภูผา999 พร้อมเป็นศูนย์กระจายสินค้า(warehouse)ภาคตะวันออก ทั้งนี้นโยบายของสวนนงนุช ที่จะปรับเพิ่มเติมเป็นการปลูกสวนผักทานได้ให้เป็นยา สนับสนุนอินทรีย์ ปลอดภัย ไร้เคมี

#ดินภูเขาไฟภูผา999

#อินทรีย์💯

#สวนนงนุช_พัทยา

#1ใน10_ของสวนที่สวยที่สุดในโลก

#บริษัทภูผา999ไทยโลจิสติคส์ จำกัด

#เหมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน