ข่าวสังคม » ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับบริจาคโลหิต การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่

ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับบริจาคโลหิต การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่

2 ธันวาคม 2021
111   0

เมื่อวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม  2564 เวลา 13.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับบริจาคโลหิต การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส ติดเชื้อโควิด -19 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเหล่ากาชาดฯ กับการรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้ากลุ่มสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย