ข่าวสังคม » ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564

ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564

2 ธันวาคม 2021
133   0

เมื่อวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ  เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564 จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,000 ผืน เพื่อมอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเชียงของ ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย