ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมและติดตามผลการเรียน ของนักเรียนทุน

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมและติดตามผลการเรียน ของนักเรียนทุน

2 ธันวาคม 2021
100   0

เมื่อวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา  09.00-11.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมและติดตามผลการเรียน ของนักเรียนทุน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จำนวน 3 ราย, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จำนวน 2 ราย ในการนี้ ได้มอบเงินสด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ นักเรียนทุนฯ รายละ 2,000 บาท และผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน