ข่าวสังคม » สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายออกเยี่ยมและติดตามผลการเรียน ของนักเรียนทุน

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายออกเยี่ยมและติดตามผลการเรียน ของนักเรียนทุน

1 ธันวาคม 2021
90   0

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน  2564  เวลา  09.00 – 15.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมและติดตามผลการเรียน ของนักเรียนทุน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน  16 ราย,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จำนวน  1 ราย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 ราย และวิทยาลัยเทคนิค จำนวน  1 ราย ในการนี้ ได้มอบเงินสด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ นักเรียนทุนฯ รายละ 2,000 บาท และผ้าห่ม จำนวน  1 ผืน