ข่าวทั่วไป » 💥ร่วมแสดงความยินดีกับนงค์เยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาส Soft opening เปิด Shop YOURS Thailand โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด

💥ร่วมแสดงความยินดีกับนงค์เยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาส Soft opening เปิด Shop YOURS Thailand โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด

28 พฤศจิกายน 2021
98   0

▶ที่ทำธุรกิจ เสื้อผ้าโดยที่ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลกำไร อย่างเดียว แต่ยังได้ต่อเนื่องไปถึง การยกระดับมาตรฐานของ ผ้าพื้นถิ่นของเชียงราย ผ้าทอ ผ้าปักมือ ผ้าชนเผ่าชาติพันธุ์ ต่างๆ อีกด้วย ใน Concept Everyday is Runway.
📍ณ โอกาศนี้ขอให้ น้องเยาว์ นำพากิจการของ Yours Thailand จงประสบแต่ความสำเร็จ ก้าวสู่ระดับประเทศ​ และสากลต่อไป ในอนาคตอันใกล้นี้ คนเก่ง คนมีความสามารถเสียอย่าง จะทำอะไร ก็จะประสบแต่ความสำเร็จตามมา