ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

26 พฤศจิกายน 2021
40   0

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 80 ราย ได้ปริมาณโลหิต 30,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย อวัยวะ 6  ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ราย