ข่าวทั่วไป » จังหวัดเชียงรายและชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย รับโล่เชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากนายกรัฐมนตรี

จังหวัดเชียงรายและชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย รับโล่เชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากนายกรัฐมนตรี

26 พฤศจิกายน 2021
43   0

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

ในการนี้ นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสุภาพรรณ  หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนฯ และนายสมชาย วงค์ชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 / ประธานชุมชนท่องเที่ยวไทลื้อศรีดอนชัย เข้ารับโล่รางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนายธนนิตย์  นุชเทียน คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวไทลื้อศรีดอนชัย ร่วมในพิธีรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว