ข่าวทั่วไป » ขอบคุณ ผอ.อผศ. พลเอกสัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ให้ความกรุณา กับ สมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนเชียงราย ณ จุดชมวิวใน สนง.นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขอบคุณ ผอ.อผศ. พลเอกสัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ให้ความกรุณา กับ สมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนเชียงราย ณ จุดชมวิวใน สนง.นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

25 พฤศจิกายน 2021
66   0