ข่าวทั่วไป » คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เดินทางพบผู้บริหารจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของดรคโควิด-19

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เดินทางพบผู้บริหารจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของดรคโควิด-19

24 พฤศจิกายน 2021
50   0

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้การต้อนรับนางยู มยอง จิน (Ms.Lui Myoung Jin)  Director for Commuiity External Cooperation Team กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย ในการนี้ นางยู มยอง จิน (Ms.Lui Myoung Jin) ได้หารือในประเด็นการดูแลชาวเกาหลีที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

พร้อมกันนี้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เชิญชวนชาวเกาหลีเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีอัตลักษณ์เฉพาะ ซึ่งในจังหวัดเชียงรายมีสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง มีบริการที่พักโรงแรมที่มีมาตรฐาน ที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยว

โอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 ชุด หน้ากาอนามัย จำนวน 20 กล่อง เครื่องวัดอุณภูมิ 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ของจังหวัดเชียงราย ด้วย