ข่าวสังคม » ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย

24 พฤศจิกายน 2021
46   0

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นางบุษบา  บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอพญาเม็งราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 87 ราย ได้ปริมาณโลหิต 32,850 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย อวัยวะ 5  ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 ราย