ข่าวสังคม » โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ บมจ.โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่ จ.เชียงราย

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ บมจ.โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่ จ.เชียงราย

23 พฤศจิกายน 2021
48   0

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าด้วยหลักธรรมภิบาล โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตร บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่แปลงปลูกป่าชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย สำรวจผลการปลูกและวางแผนการจัดทำระบบน้ำหยดให้ต้นกล้า รองรับการทิ้งช่วงของฤดูฝนปลายปีนี้

ป่าชุมชนบ้านใหม่ มีพื้นที่ปลูกป่าในโครงการ Care the Wild รวม 20 ไร่ โดยในฤดูปลูกของปี 2564 นี้ ชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่ และส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (จ.เชียงราย) กรมป่าไม้ ดำเนินการปลูกต้นไม้นำร่องในพื้นที่นี้จำนวน 10 ไร่ จากการสนับสนุนของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

โดยชุมชนมีส่วนในการเลือกพันธุ์ไม้ตามต้องการ เช่น มะขามป้อม อะโวคาโด งิ้วดอกแดง นางพญาเสือโคร่ง สัก มะค่าโมง ประดู่ และยางนา ฯลฯ รวมกว่า 2,000 ต้น เพื่อเพิ่มผืนป่าให้ชุมชน สร้างประโยชน์เป็นแหล่งอาหารจากป่า พร้อมนำไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในฤดูปลูกปี 2565 (ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) จะดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 10 ไร่ รวมเป็น 20 ไร่

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS กล่าวว่า โครงการ Care the Wild ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทเล็กๆ อย่าง PPS ได้มีโอกาสร่วมทำความดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฯ มีเป้าหมายของการปลูกต้นไม้ที่ชัดเจน เราปลูกในพื้นที่ของป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล เพราะเป็นป่าของเขา และคนในชุมชนสามารถเก็บผลผลิตจากป่าเพื่อนำไปสร้างรายได้

เราเป็นผู้สนับสนุนการปลูกป่า ขอขอบคุณชุมชนที่ดูแลต้นไม้ให้อยู่รอดและเป็นกลายเป็นป่าได้อย่างแท้จริง โดยอยากเชิญชวนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมทำความดีด้วยกัน บางทีสิ่งที่เราอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่เป็นประโยชน์มากกับชาวบ้าน

ผู้ใหญ่สัมพันธ์ ทนทาน ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณ บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส ที่สนับสนุนงบประมาณปลูกป่าชุมชนบ้านใหม่ ขอบคุณโครงการ Care the Wild ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบคุณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (จ.เชียงราย) ที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่ในการปลูกและดูแลป่าของเรา หลังจากนี้ไปเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะได้เก็บผลผลิตจากป่า ทั้งกินผล เก็บเมล็ดไปขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้แก่ชุมชน

คุณสุวรรณี ตันติรจนาวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนระบบงานตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานชมรม SET หัวใจสีเขียว กล่าวในนามของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า โครงการ Care the Wild เป็นการปลูก ปก และป้องผืนป่า การปลูกคือวันนี้เราได้มาปลูกกล้าไม้ การปกและป้องคือเราและชุมชนจะดูแลกล้าไม้ให้เติบโตเป็นป่าใหญ่ ด้วยเป้าหมายต้นไม้ต้องรอดตาย100% ต่อเนื่องตลอด 6–10 ปี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคือ บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส และพันธมิตรกรมป่าไม้ และที่สำคัญคือชาวชุมชนบ้านใหม่ ที่จะช่วยปกและป้องให้ต้นไม้เป็นป่าผืนใหญ่ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่าป่าแห่งนี้จะอยู่กับเราไปได้อย่างยั่งยืน เป็นสมบัติอันมีค่าของชุมชนบ้านใหม่และชาวเชียงราย ทุกคนตลอดไป

นอกจากนี้ ประธานชมรม SET หัวใจสีเขียว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในจังหวัดเชียงราย โครงการ Care the Wild โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณปลูกต้นไม้ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย นำโดยพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ นายอำนาจ เจิมแหล่ ประธานกรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย เป็นองค์กรผู้ปลูกป่าในพื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โดยปลูกป่าตามหลักป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 5 ระดับในพื้นที่ปลูกของเกษตรกรในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกเสริมขยายพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน จำนวน 15 ไร่ อีกด้วย

องค์กรภาคธุรกิจที่สนใจร่วมระดมทุนปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าตามหลักธรรมาภิบาล กับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ติดต่อได้ที่อีเมล carethewild@set.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com/carethewild