ข่าวสังคม » กาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

23 พฤศจิกายน 2021
42   0

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 -12.00 น. นางบุษบา  บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 101 ราย ได้ปริมาณโลหิต 40,050 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย อวัยวะ 15 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ราย