ข่าวสังคม » ขอรับบริจาค ถุงยังชีพ ข้าวสาร และ น้ำดื่ม จากพระมหาทศพล มหาปัญโญ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านดู่ (อ.ป.ต.)

ขอรับบริจาค ถุงยังชีพ ข้าวสาร และ น้ำดื่ม จากพระมหาทศพล มหาปัญโญ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านดู่ (อ.ป.ต.)

22 พฤศจิกายน 2021
33   0

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2564 นายสมมิตร เตชะตนผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ 2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย มาขอรับบริจาค ถุงยังชีพ ข้าวสาร และ น้ำดื่ม จากพระมหาทศพล มหาปัญโญ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านดู่ (อ.ป.ต.) วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชน ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถูกกักตัว 14 วัน จำนวน 5 ครอบครัว