ข่าวสังคม » กรมการค้าภายในเดินหน้า มุ่งพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจฐานราก เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ “วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ” จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย

กรมการค้าภายในเดินหน้า มุ่งพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจฐานราก เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ “วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ” จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย

22 พฤศจิกายน 2021
39   0

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดตัวโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 “วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ” ที่ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานคอลเลคชั่นใหม่ ชุด Modern Akha ที่กรมการค้าภายในเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนา โดยเชิญคุณศักดิ์จิระ เวียงเก่า ดีไซน์เนอร์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์บายศรี ครีเอชั่น มาออกแบบให้มีแพทเทิร์นที่ฉีกออกจากรูปแบบเดิมๆ รวมทั้งพัฒนาการออกแบบลายปักให้มีเอกลักษณ์และร่วมสมัยมากขึ้น

มีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น เช่น เดรส กระโปรง กางเกงม้ง เสื้อแขนกุด เสื้อจีบ เสื้อคลุมยาว กระเป๋าทรงใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อเป็นการยกระดับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Hug Villages และขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย และนิทรรศการแนะนำกลุ่ม กิจกรรมสาธิตการปักผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มด้วยเทคนิคการปักหลักการ 7 ข้อ ภายใต้แนวคิด “ปักด้วยมือ สัมผัสด้วยหัวใจ” นำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของวิสาหกิจฯ เช่น พวงกุญแจ คีย์โคฟเวอร์ หน้ากากผ้า กระเป๋า ย่าม ผ้าซิ่น

จุดเด่นของ ผ้าปักมือ Hug Villages มาจากสองส่วนที่สำคัญ คือ การใช้ฝีมือแรงงานมาจากสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เกษตรกร กลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานนอกระบบ ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ระหว่างกัน และเป็นการสร้างงานจากฐานรากในชุมชน

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของชุมชนแห่งนี้ จึงได้เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ มีความร่วมสมัย

ติดอาวุธความคิดทางธุรกิจด้วยการอบรมการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ การเจรจาการค้า การศึกษาดูงาน เชื่อมโยงช่องทางการตลาดกับตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารออมสิน ที่มีการสั่งซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ เป็นของขวัญแก่ลูกค้าของธนาคารในเทศกาลต่างๆ

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ระบุด้วยว่า โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน

เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง ชุมชนเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง อยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และลดการย้ายถิ่นฐานจากชุมชนเข้าสู่เมือง โดยมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 32 แห่ง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการค้าภายใน ได้ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็น “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทำมือบ้านจงเจริญ จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จังหวัดพะเยา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

โดยทุกที่มีความพร้อมที่ก้าวไปสู่เป้าหมายของ “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแรงสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน