ข่าวสังคม » ขอรับบริจาค ถุงยังชีพ ข้าวสาร และน้ำดื่ม จากพระมหาทศพล มหาปัญโญ เพื่อนำไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่มีความเสี่ยงสูงเพราะใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอรับบริจาค ถุงยังชีพ ข้าวสาร และน้ำดื่ม จากพระมหาทศพล มหาปัญโญ เพื่อนำไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่มีความเสี่ยงสูงเพราะใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

19 พฤศจิกายน 2021
49   0

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.บ้านหนองปึง หมู่ 19 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย มาขอรับบริจาค ถุงยังชีพ ข้าวสาร และน้ำดื่ม จากพระมหาทศพล มหาปัญโญ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านดู่(อ.ป.ต.) วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่มีความเสี่ยงสูงเพราะใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถูกกักตัว 14 วัน จำนวน 3 ครอบครัว