เหนือสุดในสยาม » บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ หอประชุมในสนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย

บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ หอประชุมในสนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย

3 พฤศจิกายน 2021
451   0

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ บูรณาการทุกภาคส่วนในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ หอประชุมในสนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย โดยกลุ่มประชาชนที่มาในวันนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเข็มที่ 1 แบบ Walk-in จำนวน 1,200 คน ซึ่งได้แจกบัตรคิวไปหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ กลุ่มเข็มที่ 2 จำนวน 169 คน

หลังจากเกิดการความวุ่นวายประชาชนแห่มาจองคิวตั้งแต่เช้ามืด นับพันคน ทำให้ประชาชนแออัดทางด้านประตูสนามกีฬา อ.แม่สายทางด้านใต้ของสนามกีฬาจนล้นถนนไปเกือบถึงถนนพหลโยธินจน ไม่มีที่จอดรถ และได้แจกบัตรคิวการฉีดวัคซีนจนหมดทางด้านนายอำเภอไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อส. อปพร. ชรบ. ได้จัดระเบียบการรอรับบัตรคิว

โดยวันนี้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้เดินทางมาตรวจด้วยตนเองสถานการณ์ตั้งแต่เช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มีล่ามภาษาพม่าจาก รพ.สต. และ อสม. รวมทั้งชมรมกรุณาจิตอาสา มาช่วยเหลือ ทำให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น วันนี้ ทางโรงพยาบาลแม่สายได้จัดหน่วยแพทย์และพยาบาล มาฉีดวัคซีนให้กับประชาชน อ.แม่สาย ที่ได้รับคิววันนี้ มีจำนวน 1,200 คน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 600 คน และช่วงบ่ายอีก 600 คน สถานการของวันนี้เป็นความเรียบร้อย