เหนือสุดในสยาม » กราบขอพรหลวงพ่อ พระภาวนาโกศลเถร เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม

กราบขอพรหลวงพ่อ พระภาวนาโกศลเถร เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม

3 พฤศจิกายน 2021
70   0

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้ากราบขอพรหลวงพ่อ พระภาวนาโกศลเถร เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอำเภอแม่สาย และได้สวดมนต์และได้รับของที่ระลึกจาก พระภาวนาโกศลเถร และถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางกลับ