เหนือสุดในสยาม » พิธีวางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ วัดพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พิธีวางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ วัดพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

3 พฤศจิกายน 2021
58   0

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ หอระฆังบุญชุ่มเย็น ในเมตตาบารมีธรรม พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยเวา ร่วมด้วย นางอัมพร ศรีสมุทร ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอแม่สาย และผู้ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ และเวลา 09.09 น. ได้ทำพิธีบวงสรวงเทพ เทวดา ก่อนที่จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ตามลำดับพิธีการ

พระครูประยุตเจติยานุการ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวาได้จัดสร้างวิหารพระเจ้าทองทิพย์ หอระฆังบุญชุ่มเย็น เนื่องจากดำริของพระครูบาบุญชุ่ม ได้ให้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ระฆังของพระธาตุดอยเวา เพื่อให้ประชาชนได้มีการตีฆ้องระฆังให้กังวาน และมีประชาชนมากมายที่ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย โดยมี พระภาวนาโกศลเถร ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เจิมแผ่นศิลาฤกษ์วิหารพระเจ้าทองทิพย์ หอระฆังบุญชุ่มเย็น อันเป็นสิริมงคล และ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ หอระฆังบุญชุ่มเย็น และมีผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้ทำพิธีทอดผ้ากฐิน วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย