คอลัมน์ » การเมือง…เปิดประเทศเขต “บลูโซน” ??

การเมือง…เปิดประเทศเขต “บลูโซน” ??

3 พฤศจิกายน 2021
68   0

ชาวเชียงรายขอต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คนใหม่ (แต่หน้าเดิมที่คุ้นเคย) ที่มากด้วยประสบการณ์และฝีมือในการบริหาร…ด้วยความยินดียิ่ง หวังว่าจะเป็นธงชัยและผู้ถือธงหมุดหมายในการพัฒนาและผลักดันให้เชียงรายก้าวหน้าร่วมสมัยในทุกมิติแห่งการพัฒนาและยกระดับให้เชียงรายเป็นเมืองต้นแบบด้านต่างๆ แห่งอนาคตต่อไป…

การเมือง…คือ “อนาคตของวันนี้” …เกริ่นนำนี้ค่อนข้างแปลกไปหน่อย เหตุเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกๆ คน ตั้งแต่เกิดไปจนตาย…กันเลยทีเดียวเชียว  หลายๆคนมักจะถูกปลูกฝังมายาคติตั้งแต่วัยเด็กจนกลายเป็นผู้ใหญ่ ว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองเท่านั้น คนธรรมดาๆอย่างเรา ไม่ควรสนใจเพราะเป็นเรื่องไกลตัวที่ไร้ประโยชน์ ปวดหัว…เพราะผู้แทนที่เคยเลือกไปแล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น…เลือกใคร พรรคใด ก็เหมือนๆกัน…

ความเชื่อและวิธีคิดแบบนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่ในคนอีกกลุ่มใหญ่ทั้งในเมืองที่เจริญและชนบทที่ห่างไกลที่ไม่เข้าถึงข่าวสารและไม่สนใจด้านการเมืองแม้จะมีการศึกษาสูงเพียงใดก็ตาม…

            แต่ในความเป็นจริง… “การเมือง” ทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับโลก ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น เริ่มจากจังหวัด (ที่มาในรูปอบจ.) เทศบาล (ท.-ทน.) อบต. และอปท.แบบพิเศษ เช่น กทม. และ พัทยา ต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ต่อวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละท้องถิ่นในทุกๆ วัน อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แม้บุคคลเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม

คำถามง่ายๆก็คือว่า…หากท่านเจ็บป่วยวันนี้จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว หรือล่าช้าในสถานที่ใด…เราประกอบอาชีพและมีงานทำที่ไหน ลูกหลานจะได้เข้าโรงเรียนที่ไหน…และวันนี้ในกระเป๋าตังค์ของท่านมีตังค์กี่บาทมากน้อยเพียงใด และคนทั้งบ้านมีข้าวกินไหม…!!? เพียง 2 – 3 ตัวอย่างนี้… “เกี่ยวข้องกับการเมือง” ทั้งสิ้น…นี่ไงถึงบอกว่า…การเมืองเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตอย่างหลีกมิได้จริงๆ …หากเราได้การเมืองหรือรัฐบาลดี นักการเมืองดี  ชีวีเราก็มีคุณภาพที่ดีไปด้วยทุกๆ ด้าน ดังนั้นต้องให้ความสนใจกับการเมืองเรื่องที่ใกล้ตัวที่สามารถจะบอกแนวโน้มอนาคตเราว่าจะเป็นอย่างไรในวันนี้และวันหน้า…! บางครั้งเราจะยินวลีที่ว่า “ประชาธิปไตยกินได้ ช่วยหายป่วย”

อีกไม่นานนักเชื่อว่า…การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ ก็จะมาถึง การเลือกตั้งทั่วไปก็จะเกิดขึ้นตามมา เพราะจากการประเมินของนักวิชาการ ตลอดจนนักวิเคราะห์การเมืองต่างๆ ก็มีกระแสมาเรื่อยๆ เปิดประชุมสภาเดือน พ.ย.นี้จะได้เห็นอะไรสนุกๆ และตื่นเต้นแน่

            ท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหมู่บ้าน ตำบลในจังหวัดต่างๆที่ยังมี อบต. อาทิตย์ 28 พ.ย. 64 นี้ อย่าลืม…ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) หลังจากว่างเว้นมาร่วม 8 ปี เลือกคนดีคนเก่า หรือ คนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล มีนโยบายใหม่ๆ มีวิสัยทัศน์ มีหัวใจเป็นนักพัฒนานำพาท้องถิ่นก้าวหน้าและเป็นนักประชาธิปไตย อย่าลืมวันสำคัญนี้  

อีกเรื่องในเดือนเดียวกันนี้เริ่มจากวันที่ 1 พ.ย. 64 นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ได้เปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแล้วหลังจากที่เคยสัญญาว่าจะเปิดประเทศใน 120 วัน ในช่วงที่ผ่านมาเราเผชิญปัญหาหลายๆวิกฤติ จากการบริหารของรัฐาบาลชุดนี้ ทั้งโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 การว่างงานของประชนชนและผู้ประกอบการที่แสนสาหัส การเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้งใหญ่และเล็กในหลายภูมิภาคหลายจังหวัด อันเนื่องมาจากเป็นภัยทางธรรมชาติ ซึ่งขาดวางแผนและการจัดการที่ดีแบบมีวิสัยทัศน์ เพราะบางอย่างเกิดซ้ำซากประจำทุกๆ ปี เพราะหน่วยงานผู้จัดการน้ำมีหลายภาคส่วนมากไปแต่ไม่ปบูรณาการกัน ต่างคนต่างทำในที่สุดผู้เดือดร้อนก็คือประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตเดิมๆ

กล่าวสำหรับการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างสาหัสสากรรจ์อย่างที่ทราบกันแล้ว การเปิดประเทศครั้งนี้ท่ามกลางความเสี่ยงสูงพอสมควรและมีเงื่อนไขอะไรสารพัดและจำกัดเพียงบางประเทศ จากเดิมจาก  10 ประเทศ ต่อมาเปลี่ยนเป็น 46 ประเทศแล้ว พร้อมเงื่อนไขใหม่โดยไม่ต้องกักตัว ดังที่ทราบกัน  อีกทั้งการไปเที่ยวแต่ละจังหวัดก็กำหนดให้เพียงบางสถานที่ ในบางอำเภอเท่านั้น  สิ่งที่น่าห่วงคือ…หลายจังหวัดในประเทศยังมีผู้ป่วยโควิดฯอยู่มาก คนในท้องถิ่นต้อง”ไม่ประมาท” นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน  เพราะอาจมีการแพร่เชื้ออีกระลอก…ที่ชวนระทึกยิ่ง..!!

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค.) มีเป้าหมายให้คนไทยทั้งประเทศฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้จำนวน 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 นี้ แต่ข้อมูลล่าสุดจาก “หมอพร้อม” เมื่อ 14 ต.ค. 64 มีคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนสะสมรวมทั้งเข็ม 1-2-3 ราว 63 ล้านโดส อีกทั้งหลายๆจังหวัดยังมีการระบาดที่รุนแรง ดังนั้น เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้มาก ส่วนแนวการปฏิบัติตามมาตรการที่ สธ. ได้เสนอเป็นแนวคิดแบบ Universal Prevention for Covid-19 อาจเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อแบบกว้างๆ ชนิดตัวใครตัวมัน… อย่างที่เคยปฏิบัติกันมาแล้ว…เช่น อยู่บ้าน สวมมาสก์ เว้นระยะห่าง ไม่ไปที่ชุมนุม ล้างมือบ่อยๆ กลุ่มเสี่ยงไม่ควรออกจากบ้าน และควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่…

ส่วนการเปิด Blue Zone (หมายถึง ชุมชนที่ผู้คนมีอัตราการเป็นโรคเรื้อรังต่ำและมีอายุยืนยาวกว่าที่อื่น กล่าวคือมีคนอายุเกิน 100 ปีมากที่สุด (ตามกำหนดของนักเขียนฝรั่งฯมี 5 แห่งทั่วโลก) หรือพื้นที่จังหวัดที่มี มีธรรมชาติสวยงาม ดินดี น้ำดี มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความปลอดภัยสูง ผู้คนมีอัธยาศัยเหมาะแก่การท่องเที่ยว) ซึ่ง ททท.ได้แบ่งการเปิดเป็น 4 ระยะ มีหลายจังหวัดต่างที่เข้าข่ายบลูโซน ที่คาดว่าพร้อม ส่วนที่เชียงราย ก็จะเปิดในระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1-31 ธ.ค. ‘64 มีทั้งหมด 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละแห่งว่ามั่นใจแค่ไหน…อันตรายไหม แต่ละจังหวัด แต่ละถิ่น มีมาตรการที่เข้มงวดอย่างไร ?

            การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย หลายจังหวัดยังมีสถิติที่น่ากลัวโดยเฉพาะจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ… แม้แต่เชียงรายก็เถอะ เป็นเป้าหมายหนึ่งของการท่องเที่ยว สถิติแต่ละวันในหลายอำเภอ(เดือน ต.ค.’64)ก็ไม่น่าไว้ใจ…ต้องระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษด้วย..!!!