ข่าวทั่วไป » @~ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

@~ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

21 ตุลาคม 2021
86   0

🎉เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ของน้องที่เรารัก

💞รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

📍 เพื่อนและมิตรที่ให้ความเคารพนับถือและมีความผูกพันธ์ต่อกันมา ร่วมแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ “แดง” ซึ่งเป็นที่รักของทุกๆคน การเกษียณอายุราชการไม่ใช่ว่าเป็นการตัดขาดจากความรักความผูกพันที่ทุกคนมีต่อ กันนะ

ณ ห้อง VIP ร้านอาหารภูพันธ์