ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย เร่งการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน กว่า 2 พันคน เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียน

เทศบาลนครเชียงราย เร่งการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน กว่า 2 พันคน เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียน

16 ตุลาคม 2021
156   0

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย (GMS) ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน โดยการฉีดวัคซีน
ในวันนี้เทศบาลนครเชียงราย ได้รับจัด
สรรให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 6 เข้ารับการฉีดทั้งภาคเช้าและบ่ายรวมกัน 1,800 คน และที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงราย ได้ฉีดวัคซีนให้นักเรียนไปแล้วกว่า 2,200 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในวันนี้มีความเรียบร้อยอย่างมาก ส่วนการฉีดวัคซีนในภาพรวม
สำหรับนักเรียนทั้งจังหวัดเชียงราย มีนักเรียนประมาณ 50,000 คน โดยจะเร่งทำการฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยจะต้องขอความร่วมมือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทำงานร่วมกัน


ส่วนการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดเชียงราย ขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดไปแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จากที่ตั้งเป้าเอาไว้ 70 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะถึงเป้าหมายก่อนเปิดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในเฟส 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 อย่างแน่นอน พร้อมทั้งให้ขยายวันฉีดจากเดิม จันทร์-ศุกร์ เพิ่มเป็น เสาร์-อาทิตย์

ด้วยเพราะขณะนี้วัคซีนมาถึงเชียงราย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20,000 โดส และเมื่อมาถึงต้องทำการฉีดทันทีกระจายไปทั้ง 18 อำเภอ
ส่วนพื้นที่การเปิดท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในเฟส 3 นั้น จะเปิดท่องเที่ยวเฉพาะโซน มีทั้งสิ้น 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า อ.เทิง ที่ร้านค้าร้านอาหารจะสามารถเปิดได้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีวัคซีนไปถึงมากเป็นพิเศษ จากนั้นในเฟสต่อไปก็จะเปิดให้ครบทุกอำเภอ


ด้าน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย พร้อมดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการเรื่องวัคซีนกับทางจังหวัดเชียงราย ทั้งเรื่องสถานที่ฉีด บุคคลากร และการนำกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการฉีดโดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการฉีดวัคซันกลุ่มเป้าหมายไปแล้วมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และจะฉีดให้มากขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับกับการเปิดจังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากต่อไป