ข่าวสังคม » 💥ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ ตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อ covid-19 อย่างต่อเนื่อง

💥ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ ตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อ covid-19 อย่างต่อเนื่อง

16 ตุลาคม 2021
209   0

 

เรียน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทุกท่าน

ช่วงนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทุกอำเภอได้ตรวจเชิงรุก (ATK) ตามนโยบายแยกปลาออกจากน้ำ ขอให้อำเภอทุกอำเภอได้ดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการสุ่มตรวจตามคำแนะนำทางการระบาดวิทยา ไม่ต้องตรวจปูพรมจนหมดทุกคน ขอคำแนะนำทางสสจ หรือ สสอ ใช้เครื่องมืออย่างคุ้มค่า
  2. กรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างมาก ให้ดูค่าเฉลี่ย ประมาณ 8% เป็นผลบวก ต้องมีแผนรองรับไว้ก่อนว่าจะกักผู้ป่วยไว้ที่ใด ทั้งเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ ตามมาตรการหลัก
  3. ขอให้นายอำเภอเข้าควบคุมด้วยตนเองกรณีเกิดคลัสเตอร์ ร่วมกับทางสสจ ที่ได้รับมอบหมายจากจว เข้าควบคุมให้อยู่ อย่าปล่อยให้มีการระบาดเพิ่มนอกวง
  4. การรายงานผวจ ชร ขอให้รายงานเป็น 3 ช่วงทางวาจา และต่อด้วยการรายงานทางนส
    4.1 ช่วงเกิดเหตุ (ต้น) เมื่อเกิดเหตุรายงานทันที พร้อมแนวทางการรับมือ
    4.2 ช่วงการควบคุมสถานการณ์ (กลาง) ควบคุมการขยายวงได้หรือไม่ ช่วงนี้อยู่ประมาณวันที่ 7 นับแต่เกิดสถานการณ์
    4.3 ช่วงผ่อนคลาย (ปลาย) เริ่มปล่อยตัวผู้ติดเชื้อและพวกเสี่ยงสูง ทยอยออกจากการควบคุมและปิดสถานการณ์ (ประมาณวันที่ 14)

เรียนมาเพื่อถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด
ภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย