ข่าวทั่วไป » 🎉วันนี้วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นวันครบรอบ ที่เรามีอายุผ่านมาได้ ถึง 82 ปีแล้วสินะ

🎉วันนี้วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นวันครบรอบ ที่เรามีอายุผ่านมาได้ ถึง 82 ปีแล้วสินะ

13 ตุลาคม 2021
70   0

▶และวันพรุ่งนี้ เราก็จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 83 แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสทำอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างเพื่อส่วนรวม โดยที่ได้รับความ เมตตาสนับสนุน จากผู้ที่ให้ความเคารพนับถือกันตลอดมา
อย่างน้อยที่สุด เราก็ยังมีความภูมิใจที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ สังคม แก่บ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้าน สื่อมวลชน ได้สร้างสรรค์ข่าวสาร และสนับสนุนกิจการงานของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยตลอดมา
📍เราได้ทำให้สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงาน ที่พึ่งของประชาชนได้ในยามที่ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยมาแล้วถึง 32 ปี
📍 เป็นความภูมิใจที่ได้เป็นแกนนำในการรณรงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
📍มีส่วนที่ทำให้ เรือนจำกลางเชียงรายที่อยู่กลางเมืองย้ายออกไป
▶ได้ร่วมกับทุกองค์กรของจังหวัดเชียงราย ให้ได้มาซึ่งนามพระราชทาน อากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
และนอกเหนือจากที่ ได้กล่าวมาแล้ว เรายังทำ ประโยชน์ให้แก่สังคมตลอดมานานับประการ
🙏 การดำเนินชีวิตต่อไปของการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 83 ของเรา ก็ยังคงตั้งปฏิภาณที่แน่วแน่ เรายังจะคงสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้ต่อไป
🙏 โดยมีแรงใจ แรงพลังส่งเสริมจากพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ที่ให้ความกรุณา ต่อเราตลอดมา